Covid-19

 Descarregar Pdf

Darreres informacions

 

dimecres, 8 de setembre de 2021

Transició cap a un model de docència presencial

Benvolgudes i benvolguts estudiants,

En primer lloc, esperem que hàgiu pogut carregar piles durant aquest estiu i volem desitjar-vos un bon inici de curs.

Aquesta setmana ens han fet arribar les noves indicacions del Procicat pel que fa a l'organització de la docència per aquest proper curs. Un cop analitzades, es desprèn que es pot plantejar un transició cap a la docència de forma presencial.

És la nostra voluntat analitzar aquest nou escenari i plantejar la viabilitat de fer aquesta transició (us podeu imaginar que és molt complexe, perquè pot requerir nou professorat, s'ha d'estudiar la disponibilitat d'aules, encaix d'horaris i grups, etc.). Tanmateix, aquest canvi requereix un cert temps i no es pot fer de forma immediata.

Per aquest motiu les indicacions a seguir són:

  • La setmana vinent començarem les classes tal i com estaven planificades: hi ha assignatures en format híbrid (combina classes online amb altres presencials), mentre altres assignatures ja estaven planificades totalment presencials. Consulteu els horaris.
  • Durant el mes de setembre i primera quinzena d'octubre treballarem amb el vicerectorat, els departaments i professorat per analitzar i plantejar una nova planificació amb màxima presencialitat possible.
  • Tant bon punt aquesta planificació pugui ser efectiva, activaríem el canvi a docència presencial (en el màxim nombre d'assignatures possible). Previsiblement això podria ser cap a mitjans d'octubre, però ja ho concretarem més endavant.
  • A partir d'aquell moment, plantejarem també una revisió de la planificació de les assignatures de segon semestre.

Pel que fa a les mesures docents a l'aula per aquest proper curs, tingueu compte que:

  • El Pla Sectorial d'Universitats aprovat el passat mes de juliol ja no inclou distàncies interpersonals en les activitats docents.
  • Cal seguir garantint la ventilació dels espais, ús de mascaretes i higiene de mans.
  • No serà necessari que l'alumnat s'identifiqui amb els codis QR.
  • Per a les activitats no estrictament docents (conferències i actes diversos), estableix un espai mínim de 2,5 m2 per persona (anteriorment la distància era d'1,5 m lineals).

Els coordinadors de les titulacions estan a la vostra disposició per qualsevol consulta o dubte que es pugui plantejar.

Salutacions cordials,

Direcció EPS

Màxim del 70% de presencialitat el proper curs

Les universitats mantenen el model híbrid de docència, a l'expectativa de l'evolució de la pandèmia 

 
La Universitat de Lleida (UdL) podrà augmentar fins a un màxim del 70% la docència presencial al seu alumnat el proper curs 2021-2022, en aplicació del Pla sectorial d'universitats aprovat pel PROCICAT. Això augmenta la possibilitat de fer classes teòriques a les aules, que fins ara tenien un aforament del 50%, a tots els nivells: graus, màsters, doctorat i formació contínua. Tot i així, es manté el model híbrid, a l'expectativa de com evolucioni la pandèmia de COVID-19. 
 
Cada centre de la UdL planificarà les classes teòriques en funció de la capacitat dels espais, tenint en compte aquest sostre de simultaneïtat del 70% en l'aforament, segons el Pla de Contingència aprovat el darrer consell de govern. Es poden fer sessions virtuals tant per a activitats acadèmiques com de formació contínua. Les pràctiques i les avaluacions continuaran sent presencials, sempre que el context epidemiològic sigui favorable.
 
El mateix document estableix que la defensa dels treballs finals de grau (TFG) i màster (TFM) es podrà realitzar tant presencialment com en línia, d'acord amb les normatives especifiques de cada centre. Mentre, la defensa de les tesis doctorals podrà ser presencial, semipresencial o no presencial. En tots els casos s'haurà d'adaptar al protocol per mitjans electrònics, aprovat pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la UdL.
 
Es mantenen l'ús obligatori de màscara higiènica a tots els espais interiors, les normes de ventilació, la distància mínima interpersonal de seguretat d'un metre i mig i les mampares de protecció en aquells llocs de treball on es fa atenció al públic.
 
El Pla de contingència també estableix que qualsevol activitat acadèmica virtual haurà de seguir sempre les recomanacions d'ús i normes en matèria de ciberseguretat. Les mesures organitzatives per al Personal d'Administració i Serveis (PAS) estableixen la presencialitat com a modalitat prioritària. El Pla de Contingència de la UdL recull la possibilitat d'"habilitar l'activitat presencial plena" per al PAS, a l'igual que en els llocs de treball relacionats amb la recerca i la transferència.

MÉS INFORMACIÓ:

Pla sectorial d'universitats

La presencialitat en els campus universitaris augmentarà fins al 70% el pròxim curs acadèmic 2021-2022  (NOTA DE PREMSA DE LA GENERALITAT)

Informació i comunicats UdL

Podeu consultar tota la informació referent a la situació de la COVID-19 a La Universitat de Lleida en el següent enllaç:

Comunicació i seguiment de casos estudiantat

bc883ba3bb35fc54dd1aa45844dc6471-covid-19-icono-de-trazo

La unitat de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) centralitzarà la informació i coordinarà les accions adreçades a tallar la cadena de transmissió de la COVID-19. Aquesta unitat es coordinarà amb el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran (Salut) per facilitar la detecció precoç dels casos i el seguiment dels contactes estrets.

Els vicerectorats d’Estudiants i Ocupabilitat i d’Ordenació Acadèmica es coordinaran amb la unitat de PRL i li donaran tot el suport necessari per actuar amb eficàcia i diligència.

1. Comunicar situació d’alerta i fer aïllament preventiu

L’estudiant que es trobi en alguna de les situacions descrites com d’alerta (es presenten símptomes / es conviu en el mateix domicili amb persones que presenten símptomes / s'ha tingut contactes estrets amb persones malaltes o amb sospita de tenir malaltia) ha de comunicar-ho a la PRL a través d’aquest formulari: FORMULARI DE COMUNICACIÓ ALUMNES COVID-19

En tots els casos, l’estudiant ha de posar-se en aïllament preventiu.

2. Comunicar situació d’alerta al coordinador de la vostra titulació

Un cop enviat el formulari al PRL, també cal comunicar-ho al coordinador de la vostra titulació. Podeu fer-ho mitjançant el Campus Virtual o bé directament el correu del coordinador (en aquest enllaç trobareu les adreces electròniques dels coordinadors de les titulacions de l'EPS)

 

3. Comunicar sospita de casos al centre

És el PRL qui informarà l’administrador/a de campus i a la Direcció del centre o la secretaria o unitat que organitza l’activitat formativa dels casos detectats al centre perquè es prenguin les mesures complementàries necessàries, com per exemple fer neteja i desinfecció dels espais.

   Darrera modificació: