Beca de col·laboració per a la II jornada World Wide EPS Meeting

Informació de l'esdeveniment
Inici:

WWEPSMeeting 2016

L'Escola Politècnica Superior convoca una beca de col·laboració específica per gestionar la II jornada World Wide EPS Meeting (Punt d'informació, assessorament, guia de grups i preparatius previs) amb una dedicació horària de 15 hores setmanals, entre els dies 16 de setembre al 21 de novembre  de 2016 i una dotació econòmica de 825,00 €

Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d'ensenyament oficial durant el curs 2016/2017 i tenir un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat  ala UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i en tots els casos , estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.

L'imprès normalitzat de sol·licitud, s'haurà de presentar i registrar a la secretaria de direcció de l'Escola Politècnica Superior, despatx 0.15. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 13 de setembre de 2016.

Trobareu tota la informació de la beca AQUÍ