Curs de desenvolupament en l'entorn de Microsoft Dynamics AX

Informació de l'esdeveniment
Inici:

isotipo_Quonext

L'empresa QUONEXT, amb el suport de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, ofereix a estudiants recient titulats o estudiants d'últim curs el següent curs:

Curs de desenvolupament en l'entorn de Microsoft Dynamics AX

OBJECTIUS DEL CURS

La captació de recursos per incorporar a la plantilla de Quonext amb el perfil de programador junior per desenvolupar l'eina de gestió Microsoft Dynamics AX.

Capacitar al alumnes per poder desenvolupar aplicacions de gestió dins l'entorn de Microsoft Dynamics AX i preparar-los per la certificació oficial de Microsoft del examen MB6-869

A QUI VA DIRIGIT

Ex-alumnes recent acabats o titulats amb coneixements de programació. Net

S'OFEREIX

● Formació a càrrec de Quonext en diferents àmbits de la programació sobre la plataforma ERP Microsoft Dynamics AX ● Certificació oficial de Microsoft ● Incorporació com a programador Junior en l'equip de la Software Factory de Quonext PROCÉS DE SELECCIÖ DELS CANDIDATS

Els interessats han d'enviar el currículum a l'adreça de correu oft@quonext.com o trucar a Quonext telèfon 902 109 606 preguntant per Silvia Baiget.

Entre els preinscrits es realitzarà un procés de selecció de candidats que seran els que podranaccedir al curs de manera gratuïta.

Un cop finalitzat el curs, aquells que siguin acceptats faran l'examen de certificació de Microsoft acàrrec de Quonext (els restants podran optar també per fer-lo però en aquest cas correran al seu càrrec les despeses pels drets d'examen) Els seleccionats al acabar el curs s'incorporaran inmediatament al lloc de treball dins de Quonext, la resta quedarà en una borsa de treball per possibles incorporacions posteriors si es del seu interès.

En cas d'algú que no fos seleccionat i estigués interessat en assistir als cursos, si hi ha disponibilitat de places, es pot inscriure sufragant del seu compte el cost dels mateixos.

DURACIÓ

El curs complet té una durada de 45 hores lectives a raó de 5 hores/dia.

Les dates de realització seran de dilluns a divendres de 9 a 14 hores:

● Inici del curs: Dilluns 2 /9/2013 ● Fi del curs: Dilluns 16/9/2013 Quorum màxim: 12 alumnes Repartides en tres blocs que cobreixen les àrees fonamentals:

● Aspectes tècnics de Microsoft Dynamics AX 2012 per a desenvolupaments ● Desenvolupaments I per AX2012 ● Desenvolupaments II per AX2012 Valor econòmic del curs: 2.400 € ● Sense cost pels candidats seleccionats per Quonext independentment de si posteriorment son o no incorporats a la plantilla. ● Drets d'examen no inclosos a excepció dels candidats que finalment s'incorporan a la plantilla de Quonext. Podeu consultar tota la informació corresponent a aquest curs ofert per QUONEXT, amb el suport de l'Escola Politècnica Superior, aquí