Inici Matriculació curs. CAD-3D amb PRO/ENGINEER

Informació de l'esdeveniment
Inici:
PRO-E_WF4 CAD - 3D amb PRO/ENGINEER (octubre 2011 - febrer 2012) Curs reconegut amb 4,5 crèdits de lliure elecció Inici de classes: 6 d'octubre 2011 Coordinador i professorat Miquel Nogués                Professor del DIEI Martí Comelles               Enginyer Industrial Xavier Potau Enginyer Industrial Jordi Pijuan                      Enginyer Industrial Informació i Inscripcions
o Personalment a la secretaria de Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial (Despatx 2.22 de l'EPS)
o Període d'inscripció: del 26 de setembre al 4 d'octubre en horari de sectretaria (de 10:30 a 13:00)
o Preu: 90 €
o Places: 30
o Incrits mínim per la realització del curs : 12 alumnes
Objectius i continguts Introduir a l'alumne en el disseny mecànic mitjançant el modelat paramètric de sòlids en 3D.
  1. Introducció. El modelat paramètric en 3D
  2. Interficie gràfica del Pro/Engineer
  3. Creació de funcions directes
  4. Creació de geometria de referència
  5. Creació d'esboços en 2D
  6. Creació de funcions basades en esboços en 2D
  7. Duplicat de funcions
  8. Ensamblatge de components en conjunts
  9. El·laboració de plànols de peces i de conjunts
  10. Disseny de peces de xapa
Metodologia Sessions pràctiques a l'aula amb ordinador, prèvia introducció dels conceptes a desenvolupar en cada sessió per part del professorat. Desenvolupament d'un projecte de disseny mecànic. L'examen  consistirà en avaluar el projecte de disseny mecànic realitzat al llarg del desenvolupament de l'activitat. Lloc, hora i dia d'inici de les classes Les classes es realitzaran al laboratori L4 (aula 0.08) de l'Escola Politècnica Superior Dies: Els dijous de 11:00 a les 14:00 hores