Jornades Tècniques HISPALYT

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Hispalyt

customLogo.gif

La unitat Docent d'Estructures de l'EPS, Dr. José Mª Iglesias, Dr. Josep Ramon Castro i Sr. Javier Bradineras, han programat pel dijous 10 d'octubre a les 11.30 hores, una conferència a càrrec de HISPALYT, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas. La conferència constarà de dues jornades tècniques (programa en PDF adjunt):

- En la 1ª jornada tècnica s'explicarà la marca SILENSIS. Es presentaranels sistemes de construcció de parets de maó i bloc ceràmic que compleixen les exigències en matèria d'acústica del CTE-DB-SR.

- En la 2ª jornada tècnica s'exposarà la solució constructiva STRUCTURA, un sistema de façanes autoportants i ventilades executades amb maó cara vista.

Les dues jornades tècniques les impartirà el Sr. José Luis Valenciano, Arqte. i assessor tècnic de Hispalyt. Cada jornada tindrà una durada de 1 hora, fent 15 minuts de descans.

L'assistència a les jornades tècniques és gratuïta i oberta a tots els estudiants de l'EPS-UdL. És necessari inscriure's a través de la següent adreça electrònica per motius d'aforament.

https://docs.google.com/forms/d/1TOnGKWq8wiQpv1dLH_Cw54iDb1qiH_-9WlySA_ccA7Q/viewform