Lectura Tesi Doctoral

Informació de l'esdeveniment
Inici:
UdL

LECTURA DE TESI DOCTORAL

Títol: Development of an incentive and scheduling mechanism for a Peer-to-Peer computing system Doctorand/a: Josep Maria Rius Torrentó Direcció: Dr. Fernando Cores Prado - Dr. Francesc Solsona Tehàs Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial Lloc: Escola Politècnica Superior   -   Sala de Graus (aula 2.03) Data: 25 de gener de 2011 Hora: 11.00