Lectura Tesi Doctoral | Alberto Riverola Lacasta

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Graus EPS (2.03)
Adreça:

Avda. Jaume II, 69

Organitza:
Escola de Doctorat UdL
Inici:

Alberto Riverola Lacasta

 

LECTURA TESI/LECTURA/DEFENCE

Dielectric solar concentrators for building integration of hybrid photovoltaic-thermal systems

Autor/Autora/author

Alberto Riverola Lacasta

Direcció/Dirección/Direction

Dr. Daniel Chemisana Villegas

Tutoria/Tutoría/Tutoring

Dr. Daniel Chemisana Villegas

Departament/Departamento/Department

Medi Ambient i Ciències del Sol

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence

  3 de setembre de 2018

Hora/Time

11.00 h. 

Lloc/Lugar/Place

Sala de Graus (aula 2.03)

Escola Politècnica Superior