Lectura Tesi Doctoral | Gerard Peiró Bell-lloch

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Graus EPS (2.03)
Adreça:

Avda. Jaume II, 69

Organitza:
Escola de Doctorat UdL
Inici:

Gerard Peiró Bell-lloch

 

LECTURA TESI/LECTURA/DEFENCE

Emmagatzematge d’energia tèrmica d’alta temperatura per aplicacions de fred solar i centrals termosolars

Autor/Autora/author

Gerard Peiró Bell-lloch

Direcció/Dirección/Direction

Dra. Luisa F. Cabeza Fabra, UdL

Departament/Departamento/Department

Informàtica i Enginyeria industrial

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence

  20 de desembre de 2017

Hora/Time

10.30 h. 

Lloc/Lugar/Place

Escola Politècnica Superior
Sala de Graus (aula 2.03)