Lectura Tesi Doctoral | Mohammad Saffari Tabalvandani

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Graus EPS (2.03)
Adreça:

Avda. Jaume II, 69

Organitza:
Escola de Doctorat UdL
Inici:

Mohammad Saffari Tabalvandani

 

LECTURA TESI/LECTURA/DEFENCE

Simulation-based optimization of thermal energy storage (TES) materials for building and industry applications

Autor/Autora/author

Saffari Tabalvandani, Mohammad

Direcció/Dirección/Direction

Dra. Luisa F. Cabeza Fabra, UdL - Dr. Alvaro De Gracia Cuesta, URV

Departament/Departamento/Department

Informàtica i Enginyeria industrial

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence

  24 de novembre de 2017

Hora/Time

10.30 h. 

Lloc/Lugar/Place

Escola Politècnica Superior
Sala de Graus (aula 2.03)