Lectura Tesi Doctoral. Víctor Mateu Meseguer

Informació de l'esdeveniment
Inici:
udl-eps
LECTURA TESI/LECTURA/DEFENCE: New Approaches for Electronic Voting Paradigms
Autor/Autora/author: Víctor Mateu Meseguer Direcció/Dirección/Direction: Dr. Josep M. Miret Biosca i Dr. Francesc Sebé Feixas Departament/Departamento/Department: Matemàtica Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació Data lectura/Fecha Lectura/Date defence: 21/12/2015 Hora/Time: 12.00 h Lloc/Lugar/Place: Sala de Graus (2.03). EPS