Lectura Treball Final de Màster

Informació de l'esdeveniment
Organitza:
Escola Politècnica Superior
Inici:

Estudiant: Adrià Vall-llaura Salas

Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Màster: Modul d'optimització per a recursos del transport

Director/a: Josep L. Lérida i Antonio Llubes

Tribunal:

  • President/a: Toni Granollers 
  • Secretari/a: Lluís M. Pla Aragonés
  • Vocal: Antoni Llubes
  • Suplent 1: Fernando Guirado
  • Suplent 2: Fernando Cores

Presentació:

  • Data: 6 de juny de 2017
  • Hora: 09:00 h
  • Aula: 2.03 EPS