Lectura Treball Final de Màster

Marc Solé Farré

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala Polivalent 2.01
Adreça:

Jaume II, 69 - Lleida

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Marc Solé Farré

Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Màster: Prediction of the User's Political Trends with Twitter: SilverEye Tool

Director/a: Magda Valls i Francesc Giné

Tribunal:

  • President/a: Tere Alsinet
  • Secretari/a: Francesc Giné 
  • Vocal: Fernando Cores 
  • Suplent 1: Magda Valls
  • Suplent 2: Fernando Guirado

Presentació:

  • Data: 18 de juliol de 2017
  • Hora: 13:00 h
  • Aula: 2.01 EPS