Lectura Treball Final de Màster

Eric Magrí Bosch

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala Polivalent 2.01
Adreça:

Jaume II, 69 - Lleida

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Eric Magrí Bosch

Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball Final de Màster: Instal·lació solar fotovoltaica híbrida en un complex agropecuari

Director/a: Marc Medrano

Tribunal:

  • President/a: Ingrid Martorell
  • Secretari/a: Marc Medrano
  • Vocal: Lídia Rincón
  • Suplent 1: Sergi Vall
  • Suplent 2: Cristian Solé 

Presentació:

  • Data: 14 de juliol de 2017
  • Hora: 12:00 h
  • Aula: 2.01 EPS