Lectura Treball Final de Màster

Alvaro Fernandez Vilella

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
0.01 CREA
Adreça:

Pere Cabrera, s/n

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Alvaro Fernandez Vilella

Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball Final de Màster: Analysis of the effects of non-uniform irradiance and temperature on a CPV dense array output power cooled by microchannels and
microfluidic cells.

Director/a: Joan I. Rosell

Tribunal:

  • President/a: Manel Ibañez
  • Secretari/a: Joan I. Rosell
  • Vocal: Jérôme Barrau
  • Suplent 1: Josep Illa
  • Suplent 2: Miquel Carrera

Presentació:

  • Data: 19 de juliol de 2017
  • Hora: 17:00 h
  • Aula: 0.01 CREA