Lectura Treball Final de Màster

Hernan Segura Gata

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
2.03 EPS
Adreça:

Jaume II, 69

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Hernan Segura Gata

Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball Final de Màster: Análisis de viabilidad técnico-económica de una planta solar fotovoltaica a gran escala

Director/a: Cristian Solé

Tribunal:

  • President/a: Daniel Chemisana
  • Secretari/a: Cristian Solé
  • Vocal: Ingrid Martorell
  • Suplent 1: Marc Medrano
  • Suplent 2: Albert Castell

Presentació:

  • Data: 14 de juliol de 2017
  • Hora: 13:15 h
  • Aula: 2.03 EPS