Lectura Treball Final de Màster

Albert Berga Gatius

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
3.03 EPS
Adreça:

Jaume II, 69

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Albert Berga Gatius

Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Màster: Deduplication of Universitat de Lleida scholarly data

Director/a: Roberto García

Tribunal:

  • President/a: Carles Mateu
  • Secretari/a: Roberto García
  • Vocal: Juan Manuel Gimeno
  • Suplent 1: Rosa María Gil
  • Suplent 2: Toni Granollers 

Presentació:

  • Data: 14 de juliol de 2017
  • Hora: 10:00 h
  • Aula: 3.03 EPS