Lectura Treball Final de Màster

Dídac Bademunt Mias

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
0.01 CREA
Adreça:

Pere Cabrera, s/n

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Dídac Bademunt Mias

Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball Final de Màster: Estudi i predisseny de la millora d'un transfer de porcs per a un centre de recerca mèdica

Director/a: Martí Comellas

Tribunal:

  • President/a: Miquel Nogués
  • Secretari/a: Martí Comellas 
  • Vocal: Joan Roca
  • Suplent 1: Cristian Solé
  • Suplent 2: Albert Castell

Presentació:

  • Data: 6 de setembre de 2017
  • Hora: 17:00 h
  • Aula: 0.01 CREA