Lectura Treball Final de Màster

Ruben Aldabo Labaila

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
2.02 EPS
Adreça:

Jaume II, 69

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Ruben Aldabo Labaila

Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Màster: Drone's position variation in stationary by RPLidar

Director/a: Juan Antonio Garriga

Tribunal:

  • President/a: Francesc Gine
  • Secretari/a: Juan Antonio Garriga
  • Vocal: Josep Ribo
  • Suplent 1: Francisco Claria 
  • Suplent 2: Albert Saiz 

Presentació:

  • Data: 14 de setembre de 2017
  • Hora: 10:00h
  • Aula: 2.02 EPS