Lectura Treball Final de Màster | Dídac Florensa Cazorla

Dídac Florensa Cazorla

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
1.04 EPS
Adreça:

Jaume II, 69

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Dídac Florensa Cazorla

Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Màster: eCut, a new cloud-based decision support system to improve productivity in meat-packing plants. Based on a microservice architecture to handle executions in OpenNebula environments.

Director/a: Jordi Mateo i Lluís Miquel Plà

Tribunal:

  • President/a: Francesc Solsona
  • Secretari/a: Jordi Mateo
  • Vocal: Josep Rius
  • Suplent 1: Esteve Nadal
  • Suplent 2: Jordi Vilaplana

Presentació:

  • Data: 5 de juliol de 2019
  • Hora: 18:00h
  • Aula: 1.04 EPS