Lectura Treball Final de Màster | Josep Maria Martí Puigvert

Josep Maria Martí Puigvert

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
2.03 EPS
Adreça:

Jaume II, 69

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Josep Maria Martí Puigvert

Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball Final de Màster: Anàlisi del consum energètic en edificis de la UdL

 Director/a: Marc Medrano

Tribunal:

  • President/a: Carles Mateu
  • Secretari/a: Marc Medrano
  • Vocal: Lídia Rincón
  • Suplent 1: Cristian Solé
  • Suplent 2: Ingrid Martorell

Presentació:

  • Data: 13 de juliol de 2018
  • Hora: 11:00h
  • Aula: 2.03 EPS