Lectura Treball Final de Màster | Josep Pascual Badia

Josep Pascual Badia

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
2.03 EPS
Adreça:

Jaume II, 69

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 706
Email: tfg-tfm@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: Josep Pascual Badia

Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball Final de Màster: Analysis of tourism in Catalonia using Twitter data

Director/a: Carles Mateu

Tribunal:

  • President/a: César Fernàndez
  • Secretari/a: Carles Mateu
  • Vocal: Jordi Planes
  • Suplent 1: Ramon Béjar
  • Suplent 2: Josep Argelich

Presentació:

  • Data: 13 de setembre de 2018
  • Hora: 11:00h
  • Aula: 2.03 EPS