Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ricard Bordalba Llaberia Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Títol de Treball/Projecte: Captación y Procesado de datos de un vehículo móvil mediante micropocesador Director/a: Francisco Clarià i Marcel Tresánchez
Tribunal: President/a: Juan A. Garriga Secretari/a: Francisco Clarià Vocal: Josep Ribó
Suplent 1: Francesc Colell
Suplent 2: Marcel Tresánchez
Suplent 3: Francesc Solsona
Presentació:
Data: 1 de juliol de 2014
Hora: 10:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Sergio Bagés Galiano Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Canvi d'ús d'un edifici residencial unifamiliar a petit establiment hoteler Director/a: Eduard Gregorio i Adolf Quetcuti
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: Lídia Rincón
Suplent 1: Josep R. Castro
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 1 de juliol de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS