Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Juanjo Florensa de Alfonso Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Proyecto de rehabilitación y cambio de uso Director/a: Xavier Rodríguez i Albert Castell
Tribunal: President/a: Xavier Rodríguez Secretari/a: Josep Coll Vocal: Gabriel Pérez
Suplent 1: Josep M. Burgués
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Josep Justo
Presentació:
Data: 4 de juliol de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Abel Majoral Polo Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: GXavier Rodríguez Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Josep Coll
Suplent: Eduard Gregorio
Presentació:
Data: 4 de juliol de 2014
Hora: 15:30 h
Aula: 2.01 EPS Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Tamara Godoy López Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i millora de façana en edifici plurifamiliar de l'any 1967 Director/a: Josep Coll
Tribunal: President/a: Lídia Rincon Secretari/a: Xavier F. Rodríguez Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Josep Justo
Suplent 3: Carles Labernia
Presentació:
Data: 3 de juliol de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS