Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ruben Lupianez Chanez Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Títol de Treball/Projecte: Implementación de sistemas de control en un microcontrolador ARM Director/a: Jordi Palacín i Marcel Tresánchez
Tribunal: President/a: Javier Moreno Secretari/a: Jordi Palacín Vocal: Dani Martínez
Suplent 1: Marcel Tresánchez
Suplent 2: Miquel Nogués
Suplent 3: Francesc Clarià
Presentació:
Data: 14 de juliol de 2014
Hora: 09:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Albert Tarrés Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament del videojoc del Pong en dispositius Android Director/a: Montserrat Sendín i César Fernández
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Jonathan Chiné Vocal: Montserrat Sendín
Suplent 1: Marta Oliva
Suplent 2: Ferran Perdrix
Suplent 3: Joan M. Gimeno
Presentació:
Data: 14 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.11 EDIFICI POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Xavier Tena Ribera Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Títol de Treball/Projecte: Automatització d'un sistema d'alimentació d'animals amb Arduino Director/a: Fernando Guirado
Tribunal: President/a: Josep L. Lérida Secretari/a: Fernando Guirado Vocal: Juan A. Garriga
Suplent 1: Fernando Cores
Suplent 2: Francesc Giné
Suplent 3: Francesc Solsona
Presentació:
Data: 14 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: José L. Riego Perales Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi de solucions constructives aïllades amb càrregues internes Director/a: Alvaro de Gracia i Lídia Navarro
Tribunal: President/a: Alvaro de Gracia Secretari/a: Albert Castell Vocal: Íngrid Martorell
Suplent 1: Lídia Navarro
Suplent 2: Julià Coma
Suplent 3: Laia Miró
Presentació:
Data: 14 de juliol de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi A. Cabré Clariana Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'un sistema de control d'una muntura astronòmica Director/a: Fernando Guirado
Tribunal: President/a: Josep L. Lérida Secretari/a: Fernando Guirado Vocal: Juan A. Garriga
Suplent 1: Fernando Cores
Suplent 2: Francesc Giné
Suplent 3: Francesc Solsona
Presentació:
Data: 14 de juliol de 2014
Hora: 11:30 h
Aula: 2.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Dúnia Meler Pascual Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Aplicación de buenas prácticas de la Biblioteca de Infraestructura de las Tecnologias de la Información (ITIL) en los procesos de Tecnologias de la Información de una empresa de servicios de gestión de clientes Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Marta Oliva Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Jordi Planes
Suplent: Josep M. Brunetti
Presentació:
Data: 14 de juliol de 2014
Hora: 11:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ramon Borràs Vàzquez i Jordi Simón Guillén Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una eina de càlcul per optimitzar l'elecció de sistemes tèrmics d'ACS: calefacció i refrigeració. Estudi en edificis residencials i sector terciari Director/a: Íngrid Martorell i Ruben Querol (FRIDECAL)
Tribunal: President/a: Alvaro de Gracia Secretari/a: Íngrid Martorell Vocal: Aran Solé
Suplent 1: Laia Miró
Suplent 2: Lídia Navarro
Suplent 3: Susana Serrano
Presentació:
Data: 14 de juliol de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 0.01 CREA