Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Adrià Reñé Ojor Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Diseño de una instalación solar fotovoltaica conectada en red para autoconsumo residencial en México Director/a: Daniel Chemisana i Miquel Trepat
Tribunal: President/a: Chryssa Lamnaton Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Jordi Francise
Suplent 1: Gerard Mor
Suplent 2: José López
Suplent 3: Joan I. Rosell
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 09:30 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: ol Llagostera Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'una aplicació per a Windows Phone per la gestió veterinària de granges de porcs Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Montserrat Sendín Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Afra Pascual
Suplent 1: Josep M. Brunetti
Suplent 2: Joan M. Gimeno
Suplent 3: Marta Oliva
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Aleix Moreno Bellostes Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica i tèrmica per cobrir les necessitats elèctriques, hidràuliques i ACS d'un habitatge Director/a: Daniel Chemisana i Joan I. Rosell
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Chryssa Lamnatou
Suplent 1: Gerard Mor
Suplent 2: José López
Suplent 3: Josep Majó
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 10:15 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miquel A. Fernández Oms Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte d'instal·lació d'un sistema de caldera de biomassa i captadors solars tèrmics per a la climatització d'una piscina coberta al Club Natació Lleida Director/a: Daniel Chemisana i Joan I. Rosell
Tribunal: President/a: Chryssa Lamnatou Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Gerard Mor
Suplent 2: José López
Suplent 3: Josep Majós
Presentació:
Data: 10 de juliol de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Carolina Romeu Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Disseny i desenvolupament d'una aplicació de granges de porcines per tablets amb Windows 8 Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Marta Oliva Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Josep M. Brunetti
Suplent 1: Afra Pascual
Suplent 2: Joan M. Gimeno
Suplent 3: Montserrat Sendín
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 11:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Niubó Pomas Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Purchase App Director/a: Josep Argelich
Tribunal: President/a: Tere Alsinet Secretari/a: Josep Argelich Vocal: Jordi Planes
Suplent 1: Ramon Béjar
Suplent 2: Carles Mateu
Suplent 3: César Fernández
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Roca Planella Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi de la viabilitat termoeconòmica d'una torradora d'avellanes Director/a: Daniel Chemisana
Tribunal: President/a: Chryssa Lamnatou Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Joan I. Rosell
Suplent 1: Josep Illa
Suplent 2: Jordi Cipriano
Suplent 3: Jérôme Barrau
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 12:30 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Genís Solans Soler Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'un mecanisme sincronitzador per un multiplicador agrícola Director/a: Miquel Nogués
Tribunal: President/a: Joan Roca Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Javier Bradineras
Suplent 1:Martí Comellas
Suplent 2: Jordi Pijuan
Suplent 3: Josep Illa
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Enric Casals Ballesteros Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Avantprojecte d'una pala carregadora compacta per a un tractor agrícola de mitjana potència Director/a: Joan Roca
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Joan Roca Vocal: Javier Bradineras
Suplent 1: Martí Comellas
Suplent 2: Jordi Pijuan
Suplent 3: Josep Illa
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 14:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Alexandre Vila Pifarré Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte de disseny i estudi energètic de les instal·lacions d'aigua calenta amb aportació solar per ús sanitari i de calefacció en un habitatge unifamiliar Director/a: Daniel Chemisana i Jorge Olivera
Tribunal: President/a: Joan I. Rosell Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Chryssa Lamnatou
Suplent 1: José López
Suplent 2: Gerard Mor
Suplent 3: Josep Majós
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 15:30 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Gerard Pelegrí  Castro Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Sistema regulador de pressió per a pneumàtics de BTT Director/a: Miquel A. Carnicé i Eduard Gregorio
Tribunal: President/a: Jaume Arnó Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: Miquel Nogués
Suplent 1: Josep Illa
Suplent 2: Javier Bradineras
Suplent 3: Joan Roca
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 16:00 h
Aula: 2.01 EPS Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Manuel Esteban Martínez Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi i caracterització d'un concentrador solar per reflexió amb minireflectors per a l'obtenció d'electricitat i aigua calenta Director/a: Joan I. Rosell i Daniel Chemisana
Tribunal: President/a: Jérôme Barrau Secretari/a: Joan I. Rosell Vocal: Chryssa Lamnatou
Suplent 1: José López
Suplent 2: Gerard Mor
Suplent 3: Jordi Cipriano
Presentació:
Data: 15 de juliol de 2014
Hora: 16:15 h
Aula: 0.01 CREA