Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Raül Pujols Carrió Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Auditoria energètica d'una nau destinada a queviures en règim d'autoservei Director/a: Ramon Grau
Tribunal: President/a: José V. Marín Secretari/a: Juanjo González Vocal: Ramon Grau
Suplent: Alba Cabiscol
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2014
Hora: 09:00 h
Aula: 0.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Eduardo Gutiérrez pascual Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Aprendre a programar a l'educació obligatòria Director/a: Tere Alsinet
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Tere Alsinet Vocal: Jordi Planes
Suplent: Ramon Béjar
Presentació:
Data: 18 de juliol de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 0.02 EPS