Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Eva Escuer Fernández i Antoni Bisart Vaquero Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'un model numèric per a un biofiltre Director/a: Josep Illa
Tribunal: President/a: Alfons Garvin Secretari/a: Josep Illa Vocal: Daniel Chemisana
Suplent 1: Miquel Nogués
Suplent 2: Joan I. Rosell
Suplent 3: Jérôme Barrau
Presentació:
Data: 21 de juliol de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Joel Moreno Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Anàlisis, diseño e implementación de un sistema de generación de adeudos SEPA Director/a: Fernando Cores
Tribunal: President/a: Josep L. Lérida Secretari/a: Fernando Cores Vocal: Fernando Guirado
Suplent 1: Francesc Solsona
Suplent 2: Francesc Giné
Suplent 3: Concepció Roig
Presentació:
Data: 21 de juliol de 2014
Hora: 12:30 h
Aula: 2.03 EPS