Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ramon Jardí López Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialaitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte de climatització i millora de l'aïllament de l'Esplai de Marimunt Director/a: Josep V. Marín
Tribunal: President/a: Joan Monyarch Secretari/a: Ramon Grau Vocal: Josep V. Marín
Suplent: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 24 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Fuses Navarra i Àngel Pedrós Castany Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Optimització de pòrtics d'acer i fonaments pera naus industrials Director/a: Jorge Lampurlanés
Tribunal: President/a: Josep R. Castro Secretari/a: Jorge Lampurlanés Vocal: F. Javier Bradineras
Suplent 1: José M. Iglesias
Suplent 2: L. Puigdomènech
Suplent 3: A. Fernández
Presentació:
Data: 24 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 1.04 EPS