Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Imma Baró Cortiella Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Paràmetres relacionats amb la seqüència iterada de dígrafs excèntrics Director/a: Nacho López
Tribunal: President/a: Josep M. Miret Secretari/a: Nacho López Vocal: Francesc Sebé
Suplent: Jordi Pujolàs
Presentació:
Data: 28 de juliol de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Ventura Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Espai de treball per a pràctiques Director/a: Carles Mateu i Joan M. Gimeno
Tribunal: President/a: Jordi Planes Secretari/a: Carles Mateu Vocal: Josep Argelich
Suplent: César Fernández
Presentació:
Data: 28 de juliol de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS