Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Carles Rico Solé Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Factorització de nombres enters mitjançant la Rho de Pollard Director/a: Josep M. Miret
Tribunal: President/a: Josep Conde Secretari/a: Josep M. Miret Vocal: Jordi Pujolàs
Suplent: Santi Martínez
Presentació:
Data: 31 de juliol de 2014
Hora: 16:30 h
Aula: 2.03  EPS