Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Josep Pon Farreny Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Distributed gender-based genetic algorithm for the automatic configuration of algorithms Director/a: Carlos Ansótegui i Kevin Tierney
Tribunal: President/a: Fernando Cores Secretari/a: Carlos Ansótegui Vocal: Fernando Guirado
Suplent 1: Alba Cabiscol
Suplent 2: Rosa Gil
Suplent 3: Josep L. Lérida
Presentació:
Data: 5 de setembre de 2014
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03  EPS