Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Josep Mir
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Implementación de una aplicación web multi-plataforma para móviles con JavaScript HTML5 y CSS3 Director/a: Montserrat Sendín
Tribunal: President/a: Fernando Cores Secretari/a: Montserrat Sendín Vocal: Joan M. Gimeno
Suplent 1: Roberto García
Suplent 2: Josep M. Brunetti
Suplent 3: Josep M. Ribó
Presentació:
Data: 15 de setembre de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 1.03 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ramon Marsal Andorrà Titulació: Grau en Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Càlcul i disseny d'una estructura metàl·lica per a una nau industrial per un taller de serralleria Director/a: Javier Bradineras
Tribunal: President/a: Jordi Casanovas Secretari/a: Javier Bradineras Vocal: Jorge Lampurlanes
Suplent: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 15 de setembre de 2014
Hora: 15:00 h
Aula: 2.03  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Xavier Arias Botargues
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament de Pixel Colors per a PlayStationVita Director/a: Teresa Alsinet
Tribunal: President/a: Josep Argelich Secretari/a: Teresa Alsinet Vocal: Jordi Planes
Suplent 1: Ramon Béjar
Suplent 2: Carles Mateu
Suplent 3: César Fernández
Presentació:
Data: 15 de setembre de 2014
Hora: 15:30 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miquel I. Latorre Ramírez
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Estudi per a la reducció de l'impacte d'arrencada de motors en sistemes fotovoltaics Director/a: Joan I. Rosell i Daniel Chemisana
Tribunal: President/a: Josep Ribó Secretari/a: Joan I. Rosell Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Jérôme Barrau
Suplent 2: Josep Illa
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació:
Data: 15 de setembre de 2014
Hora: 16:00 h
Aula: 0.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Anna Leal Bosch
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica
Títol de Treball/Projecte: Estudi energètic d'una casa aïllada aplicant mesures de sostenibilitat Director/a: Alvaro de Gracia i Julià Coma
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Julià Coma Vocal: Lídia Navarro
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Susana Serrano
Suplent 3: Alvaro de Gracia
Presentació:
Data: 15 de setembre de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 0.01  CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Xavier Gallego Reñé
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
Títol de Treball/Projecte: Estudi d'alternatives en el sistema de tracció elèctric d'una plataforma automotriu Director/a: Eduard Gregorio i Joan R. Rosell
Tribunal: President/a: Àlex Escolà Secretari/a: Eduard Gregorio Vocal: Albert Castell
Suplent 1: Joan R. Rosell
Suplent 2: Josep Marín
Suplent 3: Francesc Colell
Presentació:
Data: 15 de setembre de 2014
Hora: 19:00 h
Aula: 2.01 EPS