Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Oscar Ordóñez Extremo
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'una aplicació Android per a la gestió d'esdeveniments esportius utilitzant una plataforma de serveis al núvol Director/a: Montserrat Sendín
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Montserrat Sendín Vocal: Juan M. Gimeno
Suplent: Josep M. Brunetti
Presentació:
Data: 22 de setembre de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Félix Gil Cantera Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Creación de un personaje digital para una producción cinematográfica 3D Director/a: Francesc Sebé
Tribunal: President/a: Josep M. Miret Secretari/a: Francesc Sebé Vocal: Josep Conde
Suplent: Nacho López
Presentació:
Data: 22 de setembre de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Montull Guasch
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Solució E-commerce per a un comerç tradicional Director/a: Ferran Perdrix
Tribunal: President/a: Roberto García Secretari/a: Ferran Perdrix Vocal: Montse Sendín
Suplent: Xavi Domingo
Presentació:
Data: 22 de setembre de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 1.04  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Francesc Pineda Segarra
Titulació: Enginyeria Tècnica en informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Anàlisis i d'implantació i gestió d'un telecentre emprant clients lleugers Director/a: Enric Guitart
Tribunal: President/a: César Fernández Secretari/a: Enric Guitart Vocal: Carles Mateu
Suplent: Jordi Planes
Presentació:
Data: 22 de setembre de 2014
Hora: 18:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ana Arnalot Baiges
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'una aplicació mòbil en Android per a una botiga de menjar preparat Director/a: Montserrat Sendín
Tribunal: President/a: Ferran Perdrix Secretari/a: Montserrat Sendín Vocal: Josep M. Ribó
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 22 de setembre de 2014
Hora: 18:00 h
Aula: 2.01  EPS