Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Xavier Darias Gol
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Millora dels sistemes de seguretat en vehicles de recollida de residus de càrrega posterior Director/a: Joan Monyarch
Tribunal: President/a: Eduard Gregorio Secretari/a: Joan Monyarch Vocal: Alba Cabiscol
Suplent: Javier Bradineras
Presentació:
Data: 23 de setembre de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Luis Serrano Alcoba Titulació: Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Títol de Treball/Projecte: Pla d'Empresa. Albatech Director/a: Margarita Moltó
Tribunal: President/a: Pilar Cos Secretari/a: Margarita Moltó Vocal: Blanca Escardíbul
Suplent: Alba Cabiscol
Presentació:
Data: 23 de setembre de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Juan Folch Rincon
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Desarrollo de un BI (Data Warehouse) para una gran compañia Director/a: Margarita Moltó
Tribunal: President/a: Alba Cabiscol Secretari/a: Margarita Moltó Vocal: Pilar Cos
Suplent: Blanca Escardíbul
Presentació:
Data: 22 de setembre de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Víctor González Campos
Titulació: Enginyeria en informàtica (2n cicle)
Títol de Treball/Projecte: Models d'estimació en projectes de software Director/a: Ferran Perdrix
Tribunal: President/a: Joan M. Gimeno Secretari/a: Ferran Perdrix Vocal: Xavier Domingo
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 23 de setembre de 2014
Hora: 18:30 h
Aula: 2.03 EPS