Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Miquel Casals
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una aplicació Android de l'EPS seguint el model de Procés de l'Enginyeria de la Usabilitat i l'Accesibilitat Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Josep M. Ribó Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Josep M. Brunetti
Suplent: Rosa M. Gil
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Estruch i Jornada Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi de viabilitat d'un sistema de calefacció i ACS en un habitatge situat a l'horta de Lleida Director/a: Íngrid Martorell
Tribunal: President/a: Laia Miró Secretari/a: Íngrid Martorell Vocal: Lídia Navarro
Suplent: Julià Coma
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Tomàs
Titulació: Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Títol de Treball/Projecte: La signatura electrònica en un cas pràctic Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Marta Oliva Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Roberto García
Suplent: Josep M. Brunetti
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2014
Hora: 11:30 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jaume Viladegut Regué
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una instal·lació d'ACS i calefacció per terra radiant en una vivenda unifamiliar a Soses Director/a: Íngrid Martorell
Tribunal: President/a: Davinia Font Secretari/a: Íngrid Martorell Vocal: Julià Coma
Suplent: Laia Miró
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Anton Ramon Reñé i Bru
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Redisseny del túnel d'oreig d'un escorxador de guatlles Director/a: Íngrid Martorell
Tribunal: President/a: Cristian Solé Secretari/a: Íngrid Martorell Vocal: Susana Serrano
Suplent: Julià Coma
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 0.01  CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc González Capdevila
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Integrating a voice recognition system in the Liquid Galaxy using the interactive spaces Framework Director/a: Francesc Giné
Tribunal: President/a: Concepció Roig Secretari/a: Francesc Giné Vocal: Fernando Cores
Suplent 1: Josep M. Brunetti
Suplent 2: Josep L. Lérida
Suplent 3: Francesc Solsona
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: Parc Tecnològic
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Lluís Serra Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Setiv, entorn d'introducció de dades (Front-End) per a IDOM-REPS, simulador d'electrificacions ferroviàries Director/a: Magda Valls  i Joan Rull
Tribunal: President/a: Tere Alsinet Secretari/a: Magda Valls Vocal: Carles Mateu
Suplent: Marga Moltó
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2014
Hora: 15:00 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep Manel Vila Domingo
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Visualització d'una màquina de Turing Director/a: Magda Valls i Joan M. Gimeno
Tribunal: President/a: Francesc Sebé Secretari/a: Magda Valls Vocal: Josep M. Miret
Suplent: Marga Moltó
Presentació:
Data: 24 de setembre de 2014
Hora: 16:00 h
Aula: 2.01  EPS