Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Jordi Guàrdia Rius
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una estructura de suport d'allaus a la canal de Pigolo Director/a: Javier Bradineras
Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Javier Bradineras Vocal: Miquel Nogués
Suplent: Martí Comellas
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Manel Mata Miret Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'adaptació d'un robot antropomòrfic per encaixar ampolles d'oli d'oliva en caixa de cartró i paletitzar la caixa tancada Director/a: Joan Monyarch
Tribunal: President/a: Ferran Badia Secretari/a: Rosa Florensa Vocal: Joan Monyarch
Suplent: Joan I. Rosell
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 09:00 h
Aula: 2.11 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Gabarrou Aymerich Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Aplicació per a Android: Agenda comercial per un negoci de joieria Director/a: Montserrat Sendín
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Montserrat Sendín Vocal: Toni Granollers
Suplent: Marta Oliva
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 09:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Capdevila
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Avantprojecte d'un implement combinat agrícola de preparació del sol per a tractors de gran potència Director/a: Joan Roca
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Joan Roca Vocal: Jordi Pijuan
Suplent: Martí Comellas
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 10:30 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Rubén Ortiz
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Diseño e implementación de una tienda online para un taller mecánico Director/a: Marta Oliva
Tribunal: President/a: Josep M. Ribó Secretari/a: Marta Oliva Vocal: Toni Granollers
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Maria Bonet Martin
Titulació: Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Títol de Treball/Projecte: Análisis de la nueva web transaccional de usuarios de tipo beneficiario paa la empresa EDENRED España SA Director/a: Margarita Moltó
Tribunal: President/a: Pilar Cos Secretari/a: Margarita Moltó Vocal: Blanca Escardíbul
Suplent: Alba Cabiscol
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 0.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Almenara Lladonosa
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una pinça per la manipulació de mosaics de caixes de fusta en una instal·lació de paletitzat Director/a: Miquel A. Carnicé i Joan Caba
Tribunal: President/a: Joan Roca Secretari/a: Miquel A. Carnicé Vocal: Martí Comellas
Suplent: Jordi Pijuan
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 11:30 h
Aula: 0.01  CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Héctor Cases Ribes
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'un sistema de representació gràfica per a un marc aumentatiu recursiu Director/a: Tere Alsinet
Tribunal: President/a: Ramon Béjar Secretari/a: Tere Alsinet Vocal: Jordi Planes
Suplent: Josep Argelich
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 1.04 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Rafael Arnal Miedes Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Berkeley Open Infraestructure for Network Computing: A nálisis y creación de un servidor mediante tecnología BOINC Director/a: Fernando Cores i Francesc Giné
Tribunal: President/a: Fernando Guirado Secretari/a: Francesc Giné Vocal: Concepció Roig
Suplent 1: Francesc Solsona
Suplent 2: Fernando Cores
Suplent 3: Josep L. Lérida
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 0.04  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Alba Lanau Sanz
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Diseño e implementación de SLA, Sistema Logístico de Almacén Director/a: Marga Moltó
Tribunal: President/a: Alba Cabiscol Secretari/a: Marga Moltó Vocal: Pilar Cos
Suplent: Blanca Escardíbul
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Joan Miró Casanovas Titulació: Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Títol de Treball/Projecte: Implementación de un sistema CRM en una empresa de formación Director/a: Jordi Planes
Tribunal: President/a: Tere Alsinet Secretari/a: Jordi Planes Vocal: Josep Argelich
Suplent: Ramon Béjar
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Carlos Gelonch Abad
Titulació: Enginyeria Tècnica en informàtica de Sistemas
Títol de Treball/Projecte: Despliege masivo de escritorios virtuales Director/a: Francisco Clarià
Tribunal: President/a: Francesc Solsona Secretari/a: Francisco Clarià Vocal: Juan A. Garriga
Suplent: Josep Ribó
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 12:30 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Montse Blanco de Frutos
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Títol de Treball/Projecte: Desarrollo de un centro de control para la gestión de la remuneración de los empleados directivos en una empresa de servicios energéticos Director/a: Rosa M. Gil
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Roberto García Vocal: Rosa M. Gil
Suplent: Toni Granollers
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Cristina Cruz Gómez
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte d'avaluació de l'eficiència energètica d'un hotel Director/a: Josep V. Marín
Tribunal: President/a: Josep V. Marín Secretari/a: Ramon Grau Vocal: Miquel Nogués
Suplent: Joan Monyarch
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 15:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Gabriel Cain Gari
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Diseño y calculo de la mejora en la instalación de alumbrado y eléctrica de una sala de despiece y empaquetado de aves Director/a: Ramon Grau
Tribunal: President/a: Josep Marin Secretari/a: Juan J. González Vocal: Ramon Grau
Suplent: Joan Monyarch
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 16:00 h
Aula: 0.01  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Xavier Navarro
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Cercador de restaurant mitjançant una aplicació i un portal web Director/a: Fernando Cores
Tribunal: President/a: Francesc Solsona Secretari/a: Fernando Cores Vocal: Josep L. Lérida
Suplent: Concepció Roig
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Raül Camí
Titulació: Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Títol de Treball/Projecte: Validació i filtratge de dades amb Informàtica Power Center Director/a: Jordi Planes
Tribunal: President/a: Josep L. Lérida Secretari/a: Jordi Planes Vocal: Josep Argelich
Suplent: Carles Mateu
Presentació:
Data: 25 de setembre de 2014
Hora: 18:30 h
Aula: 2.03 EPS