Lectures Treball Final de Grau/Màster

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Marc Castellà Puig
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny d'un tren de visites per l'empresa CAGSA Director/a: Éder García
Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Éder García Vocal: M. Àngels Colomer
Suplent: Joan Roca
Presentació:
Data: 30 de setembre de 2014
Hora: 09:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Bernat González Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Estudi i millora d'una màquina de recol·lecció d'hortalisses Director/a: Joan Monyarch
Tribunal: President/a: Joan Monyarch Secretari/a: Davinia Font Vocal: Jordi Pijuan
Suplent: Martí Comellas
Presentació:
Data: 30 de setembre de 2014
Hora: 09:230 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ramon Guiu Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Implementació de l'OpenERP a una Pyme Director/a: Toni Granollers
Tribunal: President/a: Marta Oliva Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Josep M. Ribó
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 30 de setembre de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Badia Baldero
Titulació: Màster en Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament i posada en marxa d'un gestor documental en àmbit empresarial amb suport per dispositius mòbils Director/a: Josep M. Ribó i Eric Alarcón
Tribunal: President/a: Juan M. Gimeno Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Roberto García
Suplent 1: Toni Granollers
Suplent 2: Marta Oliva
Presentació:
Data: 30 de setembre de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Pedro Luís Santallusia Grijalba
Titulació: Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'una aplicació de gestió d'empreses agrícoles integrada en a3ERP Director/a: Josep M. Ribó
Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Montserrat Sendín
Suplent: Juan M. Gimeno
Presentació:
Data: 30 de setembre de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Josep Cama Mayós
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Projecte per la instal·lació de calefacció i ACS solar en una vivenda unifamiliar Director/a: Daniel Chemisana
Tribunal: President/a: Joan I. Rosell Secretari/a: Raul M. Barbero Vocal: Chrysa Lamnatou
Suplent: Gerard Mor
Presentació:
Data: 30 de setembre de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 0.01 CREA