Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Dimitry Ignatgew
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Estudi de l'estat actual i proposta de la rehabilitació de la casa Torre Vicens
Director/a: Josep Justo Tribunal: President/a: Maite Grau Secretari/a: Gerard Fontanals Vocal: Josep Justo Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Josep Gasia Suplent 3: Carles Labernia Presentació: Data: 22 de setembre de 2011 Hora: 15,30h Aula: 2.03 EPS