Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Remei Quero Soria
Titulació: Màster en Interacció Persona - Ordinador Títol de Treball/Projecte: Optimització i implementació del repositori de la
Director/a: Rosa M. Gil Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Rosa M. Gil Vocal: José Luis González Suplent 1: Juan Manuel Gimeno
Suplent 2: Roberto García
Suplent 3: Marta Oliva Presentació: Data: 26 de setembre de 2011 Hora: 10,30h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miquel Espona
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Projecte d'ampliació i reforma d'oficines integrades en la industria
Director/a: Cristian Solé Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Maite Grau Suplent 1: Lídia Navarro
Suplent 2: Lídia Rincón
Suplent 3: Pere Moreno Presentació: Data: 26 de setembre de 2011 Hora: 13,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Javier Farré Cagiao
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una cinta de tall per la producció de tall rodó
Director/a: Robert Eguren i Ramon Grau Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Javier Bradineras Vocal: Robert Eguren Suplent : Ramon Grau
Presentació: Data: 26 de setembre de 2011 Hora: 16,30h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: xavier Fernández-Baldor Font
Titulació: Enginyeria en Informàtica Títol de Treball/Projecte: Aplicació web de generació i autoavaluació d'exàmens tipus test basat en el criptosistema knapsack
Director/a: Joan Manel Gimeno i Magda Valls Tribunal: President/a: Esteve Brugulat Secretari/a: Magda Valls Vocal: Mariona Farré Suplent : Joan Manel Gimeno
Presentació: Data: 26 de setembre de 2011 Hora: 16,30h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Gerson Simarro López
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Dictamen de diagnosi, millora d'estanquitat i adequació de l'accessibilitat d'un edifici construit a l'any 1960
Director/a: Josep Coll Tribunal: President/a: Gerard Fontanals Secretari/a: Josep Justo Vocal: Josep Coll Suplent 1: Lídia Rincon
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Maite Grau Presentació: Data: 26 de setembre de 2011 Hora: 18,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ferran Crespo Llauradó
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Seguiment d'obra unifamiliar entre mitgeres al municipi de Corbins
Director/a: Gerard Fontanals Tribunal: President/a: Josep Coll Secretari/a: Gerard Fontanals Vocal: Miquel Mateus Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Lídia Rincon
Suplent 3: Josep Justo Presentació: Data: 26 de setembre de 2011 Hora: 19,30h Aula: 2.01 EPS