Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Gerard Mor Martínez
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Avaluació energètica de la rehabilitació dels edificis en H del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Director/a: Jérôme Barrau Tribunal: President/a: Jérôme Barrau Secretari/a: Joan Ignasi Rosell Vocal: Jordi Cipriano Suplent 1: Manel Ibáñez
Suplent 2: Amrizal Nalis
Suplent 3: Daniel Chemisana Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 9,00h Aula: Sala de reunions  CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Sergi Royo Gili
Titulació: Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Aplicació de criteris de sostenibilitat a la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar
Director/a: Albert Castell i Gabriel Pérez Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Eduardo Gregorio Vocal: Laia Miró
Suplent: Pere Moreno
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 9,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Guillem Rueda Cebollero
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Títol de Treball/Projecte: Procesado de señales encefalográficas para determinar características espectrales de episodios epilépticos
Director/a: Francisco Clarià Tribunal: President/a: Juan Antonio Garriga Secretari/a: Francisco Clarià Vocal: Josep Ribó Suplent: Jordi Palacín
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 10,00h Aula: 2.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Enric Alarcón Cohin
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d'un videojoc per a Nintendo DS
Director/a: Joan Manel Gimeno Tribunal: President/a: Rosa M. Gil Secretari/a: Joan Manel Gimeno Vocal: José Luís González Suplent : Toni Granollers
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 10,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Carlos Monge Ballester
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Proyecto de instalación de un riego por aspersión en el término municipal de Alcampell (Huesca)
Director/a: Josep Illa Tribunal: President/a: Javier Bradineras Secretari/a: Josep Illa Vocal: Joan Monyarch Suplent : Daniel Chemisana
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 10,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Oscar González Mata
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Disseny i construcció d'una pantalla com a element de protecció en enderrocs
Director/a: Cristian Solé Tribunal: President/a: Maite Grau Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Eduard Oró Suplent 1: Lídia Rincon
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Toni Gil Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 11,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Gemma Bernat Feliu
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Implantació d'un sistema de gestió integrat: ISO9001:08, ISO 14001:04 i OHSAS 18001:07 a l'empresa Injectats Bernat SCP
Director/a: Joan Monyarch Tribunal: President/a: Joan Monyarch Secretari/a: Rosa M. Florensa Vocal: Marga Moltó
Suplent: Ramon Béjar
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 11,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Joan Jordi Hermoso Lasheras i Albert Quirle Mingot
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Projecte de rehabilitació de vivienda unifamiliar entre mitjeres a Almacelles
Director/a: Cristian Solé Tribunal: President/a: Maite Grau Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Lídia Rincon Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Toni Gil Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 12,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Hernan Segura Gata
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Pla d'acció per l'energia sostenible
Director/a: Alvaro Garcia de Otazo i Gabriel Pérez Tribunal: President/a: Joan Monyarch Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Lídia Navarro
Suplent: Cristian Solé
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 12,30h Aula: 1.11 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Sílvia González Sorolla
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Rehabilitación y remodelación "casa cota" para espacio cultural
Director/a: Josep Coll Tribunal: President/a: Josep Coll Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Lídia Rincon Suplent 1: Josep Justo
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Pablo Royo Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 13,00h Aula: Sala de reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Javier Valera Martín
Titulació: Enginyeria en Informàtica Títol de Treball/Projecte: Volcanes de l-isogenias de curvas alípticas
Director/a: Josep M. Miret Tribunal: President/a: Ramiro Moreno Secretari/a: Josep M. Miret Vocal: Magda Valls Suplent: Josep Conde
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 13,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Cortés Bravo
Titulació: Màster en Enginyeria de Programari Lliure Títol de Treball/Projecte: Estudio comparativo de frameworks Java
Director/a: Josep M. Ribó Tribunal: President/a: Carlos Ansótegui Secretari/a: Josep M. Ribó Vocal: Jordi Planes Suplent: Josep Argelich
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 13,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Gerard Farré Paul
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Projecte de construcció d'estructura tensoestàtica de 300m2 en el municipi de Canet d'en Berenguer (València) per protecció solar i contra la pluja
Director/a: Javier Bradineras Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Javier Bradineras Vocal: Joan Monyarch
Suplent: José M. Iglesias
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 14,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miguel Villa Esteban
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Disseny d'una instal·lació d'acs en un edifici plurifamiliar de quatre habitatges a Alcoletge
Director/a: Ramon Grau Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Josep Illa Vocal: Ramon Grau
Suplent: Alba Cabiscol
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 15,30h Aula: Sala de reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Talavera Secilla
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Proposta del control documental d'una obra en matèria de seguretat i salut laboral
Director/a: Lluis Rodríguez Tribunal: President/a: Lluis Rodríguez Secretari/a: Gabriel Pérez Vocal: Josep Illa
Suplent1: Maite Grau
Suplent 2: Lídia Rincon
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 15,30h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Oscar Domingo Benavides
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Estudi de la repercusió econòmica de la implantació de la nova normativa en els acabaments d'una vivenda
Director/a: Cristian Solé i Pilar Pallàs Tribunal: President/a: Pilar Pallàs Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Maite Grau
Suplent1: Lídia Rincon
Suplent 2: Eduard Oró
Suplent 3: Toni Gil
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 16,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Alberto Bailac Moreno
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Títol de Treball/Projecte: Android, aplicación sostenible al contexto y manejo de sensores
Director/a: Montse Sendín Tribunal: President/a: José Luís González Secretari/a: Montse Sendín Vocal: Esteve Brugulat
Suplent: Toni Granollers
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 16,30h Aula: 2.08 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Néstor Montoliu Coloma
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Direcció d'execució de la reforma-ampliació del CAP de Balaguer
Director/a: Josep Montoliu i Miquel Mateus Tribunal: President/a: Miquel Mateus Secretari/a: Josep Coll Vocal: Josep Gasia
Suplent1: Gerard Fontanals
Suplent 2: Lluis Rodríguez
Suplent 3: Gabriel Pérez
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 17,00h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Serrano Marqués / Marta Chàfer Nicolàs
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Projecte  bàsic i d'execució de rehabilitació i restauració de l'esglèsia de San Miquel de Pilzan
Director/a: Gerard Fontanals Tribunal: President/a: Josep Coll Secretari/a: Gerard Fontanals Vocal: Lluis Rodríguez
Suplent1: Josep Justo
Suplent 2: Lídia Rincon
Suplent 3: Cristian Solé
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 18,30h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Francesc Escofet Luque
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Millora energètica d'un habitatge unifamiliar aïllat a Esparraguera (Barcelona)
Director/a: Cristian Solé i Gabriel Pérez Tribunal: President/a: Daniel Chemisana Secretari/a: Cristian Solé Vocal: Antoni Gil
Suplent1: Pere Moreno
Suplent 2: Lídia Rincon
Suplent 3: Julià Coma
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 19,00h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Antoni Carulla Abadal
Titulació: Arqitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i adequació de dos habitatges a l'edifici del carrer Vila-sana, núm. 22 de Golmés
Director/a: Gerard Fontanals Tribunal: President/a: Josep Coll Secretari/a: Gerard Fontanals Vocal: Lluis Rodríguez
Suplent: Josep Justo
Presentació: Data: 27 de setembre de 2011 Hora: 19,30h Aula: 2.01 EPS