Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Carles Viladegut Trullenque
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Estudi d'implantació d'una instal·lació fotovoltàica connectada a xarxa al terme municipal del Palau d'Anglesola
Director/a: Josep Reig i Marc Saló Tribunal: President/a: Miquel Nogués Secretari/a: Ramon Grau Vocal: Marc Saló Suplent: Josep Reig
Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 8,30h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Mir Porta
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Diseño de un banco de pruebas y análisis para la puesta a punto de una moto 125 cc-2T
Director/a: Miquel Nogués Tribunal: President/a: Xavier Potau Secretari/a: Miquel Nogués Vocal: Martí Comellas
Suplent: Antoni Gil Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 9,30h Aula: Sala de reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Marc Asensio Coronas
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Títol de Treball/Projecte: Desarrollo de una aplicación de turismo para teléfonos móviles
Director/a: José Luís González Tribunal: President/a: Joan Manel Gimeno Secretari/a: José Luís González Vocal: Toni Granollers Suplent: Rosa M. Gil
Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 10,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Oriol Porta Sabanés
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Títol de Treball/Projecte: Estudio de nuevas aplicaciones del sensor kinect de Microfost
Director/a: Jordi Palacín Tribunal: President/a: Marcel Tresanchez Secretari/a: Jordi Palacín Vocal: Tomàs Pallejà Suplent: Davinia Font
Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 10,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Rossend Rocamora Redondo
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Títol de Treball/Projecte: Esteganografia basada en el retard en comunicacions TCD
Director/a: Francesc Sebé Tribunal: President/a: Josep M. Miret Secretari/a: Francesc Sebé Vocal: Josep Conde
Suplent : Nacho López Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 11,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Ricard García Cardet
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d'un website per al grup de recerca en Agricultura de Precisió Agròtica amb OpenCMS
Director/a: Toni Granollers Tribunal: President/a: José Luís González Secretari/a: Toni Granollers Vocal: Joan Manel Gimeno
Suplent : Rosa M. Gil Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 11,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jorge Olivera Latorre
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Estudio y simulación del comportamiento energético de una vivienda unifamiliar en uso
Director/a: Daniel Chemisana i Joan Ignasi Rosell Tribunal: President/a: Josep Ribó Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Amrizal Nalis Suplent: Chiara Lodi
Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 11,30h Aula: Sala de reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Guerra González
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Climatización de una vivienda mediante energia geotérmica con suelo radiante en la comarca del Segrià
Director/a: Joan Monyarch Tribunal: President/a: Fernando Guirado Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Jordi Casanovas
Suplent: Miquel Nogués Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 12,30h Aula: Sala de reunions CREA
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Andreu Belenguer Seuma
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Títol de Treball/Projecte: Resolución de los problemas MAXSAT y MINSAT mediante Programación Lineal Entera
Director/a: Carlos Ansótegui Tribunal: President/a: Concepció Roig Secretari/a: Carlos Ansótegui Vocal: Francesc Solsona Suplent: Alba Cabiscol
Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 13,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Jordi Vicente
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte:
Director/a: Luisa F. Cabeza Tribunal: President/a: Gabriel Zsembindri Secretari/a: Lídia Rincón Vocal: Pere Moreno
Suplent: Antoni Gil Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 13,00h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Miquel Canfran Ribalta
Titulació: Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Disseny i desenvolupament d'aplicació web multimarca de venda de paquets turístics dirigida al client final
Director/a: Marga Moltó Tribunal: President/a: Toni Granollers Secretari/a: Marga Moltó Vocal: Jordi Agost
Suplent: Magda Valls Presentació: Data: 30 de setembre de 2011 Hora: 13,30h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Olga Rourera Gay
Titulació: Arquitectura Tècnica Títol de Treball/Projecte: Projecte de rehabilitació i reforma d'un habitatge unifamiliar de planta baixa situat al municipi d'Espluga de Seva (Tremp, Pallars Jussà)
Director/a: Miquel Mateus Tribunal: President/a: Miquel Mateus Secretari/a: Carles Labernia Vocal: Lluis Pueyo Suplent: Albert Castell
Presentació: Data: 30 de setembre de 2011
Hora: 16,00h Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Carmina Molina  Gutiérrez
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Títol de Treball/Projecte: Optimització en la gestió de l'acadèmia de Les Heures
Director/a: Rosa M. Gil Tribunal: President/a: Roberto García Secretari/a: Rosa M. Gil Vocal: José Luís González Suplent: Joan Manel Gimeno
Presentació:
Data: 30 de setembre de 2011
Hora: 16,00h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Francesc Xavier Torres Aiguabella
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació de patologies i reforma habitatge unifamiliar entre mitger
Director/a: Carles Labèrnia Tribunal: President/a: Carles Labèrnia Secretari/a: Miquel Mateus Vocal: Josep M. Burgués Suplent 1: Maite Grau
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Josep Gasia Presentació: Data: 30 de setembre de 2011
Hora: 17,00h
Aula: 2.01 EPS