Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Ivan Teixidó Torrelles
Titulació: Màster en Ciencies Aplicades a l'Enginyeria Títol de Treball/Projecte: MPI based implementation of an enhanaed algorithm for solving the LPN problem in a memory-constmined environment
Director/a: Francesc Sebé i Francesc Solsona Tribunal: President/a: Fernando Cores Secretari/a: Francesc Sebé Vocal: Josep Lluis Lérida
Suplent: Fernando Guirado Presentació: Data: 7 d'octubre de 2011 Hora: 11,30h Aula: 2.03 EPS