Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Gerard Bosch Monserrate
Titulació: Enginyeria Informàtica Títol de Treball/Projecte: Sistema de gestió de servidors de noms basat en base de dades LDAP
Director/a: Carles Mateu Tribunal: President/a: Carlos Ansotegui Secretari/a: Carles Mateu Vocal: Josep M. Ribó
Suplent: Ramon Bejar Presentació: Data: 20 de març de 2012 Hora: 17,00h Aula: 2.01 EPS