Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Pere Bordell Sardà
Titulació: Enginyeria en Informàtica Títol de Treball/Projecte: Sistema de fitxers i directoris distribuït en comptes de correu
Director/a: Fernando Cores Tribunal: President/a: Fernando Guirado Secretari/a: Fernando Cores Vocal: Josep Ll. Lérida
Suplent: Concepció Roig Presentació: Data: 21 de març de 2012 Hora: 16,30h Aula: 2.03 EPS