Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Sara Ferrer Rosell
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica Títol de Treball/Projecte: Instal·lació solar tèrmica per l'obtenció d'aigua calenta d'ús industrial i sanitari
Director/a: Luisa F. Cabeza i Laia Miró Tribunal: President/a: Gabriel Pérez Secretari/a: Gabriel Zsebinski Vocal: Laia Miró
Suplent: Lídia Rincón Presentació: Data: 27 d'abril de 2012 Hora: 15,30h Aula: Sala de Graus EPS (2.03)