Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Albert Bonet Ruiz
Titulació: Enginyeria Informàtica (segon cicle)
Títol de Treball/Projecte: Eina de planificació docent
Director/a: Jordi Planes
Tribunal: President/a: Teresa Alsinet Secretari/a: Jordi Planes Vocal: Josep Argelich
Suplent: Carlos Ansótegui
Presentació:
Data: 31 de maig de 2012
Hora: 12,30 h Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Javier Pardo Navarro
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Diseño de un carrete para agua a presión
Director/a: JDaniel Chemisana i Juan Ramón Sánchez
Tribunal: President/a: Joan Ignasi Rosell Secretari/a: Daniel Chemisana Vocal: Chysorabntin Lamnaton
Suplent: Amrizal Nalis
Presentació:
Data: 31 de maig de 2012
Hora: 12,30 h Aula: 0.01  CREA