Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Agustí Escarp Torrecillas
Titulació: Grau en Enginyeria de l'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Estudi de viabilitat i projecte de rehabilitació d'un edifici plurifamiliar entre mitges
Director/a: Josep Justo
Tribunal: President/a: Lluís Rodríguez Secretari/a: Josep Justo Vocal: Josep Gasia
Suplent 1: Miquel Mateus
Suplent 2: Carles Labernia
Suplent 3: Xavier Rodríguez
Presentació:
Data: 6 de juny de 2012
Hora: 18 h Aula: 2.01 EPS