Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Albert Agraz Sánchez
Titulació: Enginyeria Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Pyscal. Disseny i implementació d'un sistema paral·lel per al calibratge automàtic de models P-Sistema
Director/a: Josep Lluís Lérida i Francesc Solsona
Tribunal: President/a: Concepció Roig Secretari/a: Francesc Solsona Vocal: M.Àngels Colomer
Suplent: Fernando Guirado
Presentació:
Data: 15 de juny de 2012
Hora: 10,30 h Aula: Sala de Graus EPS