Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Juan Manel López Novau
Titulació: Grau en Enginyeria d'Edificació
Títol de Treball/Projecte: Reforma i rehabilitació d'un habitatge unifamiliar aïllat en sòl rústic
Director/a: Gerard Fontanals i Cristian Solé
Tribunal: President/a: Gerard Fontanals Secretari/a: Josep Coll Vocal: Eduard Gregori
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Maite Grau
Suplent 1: Albert Castell
Presentació:
Data: 27 de juny de 2012
Hora: 18,30 h
Aula: 2.01 EPS