Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Estudiant: Aleix Rosell Prim
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
Títol de Treball/Projecte: Disseny i estudi d'una vivenda unifamiliar energèticament eficient a Lleida
Director/a: Íngrid Martorell
Tribunal: President/a: Lídia Rincón Secretari/a: Íngrid Martorell Vocal: Julià Coma
Suplent: Álvaro de Gracia
Presentació:
Data: 11 de juliol de 2012
Hora: 11:30 h
Aula: 2.03 EPS